Lättläst Teckenspråk

Familjehem

familjehem_600x400px.jpgNär barn och ungdomar för en kortare eller längre tid inte kan bo hos sina föräldrar kan de behöva bo i en annan familj, ett så kallat familjehem. Dessa familjer kallades tidigare fosterfamilj. Vissa barn växer upp i sitt familjehem och bor där tills de blir vuxna och flyttar till eget boende, andra barn bor i familjehemmet under en kortare tid och kan sedan flytta tillbaka till sin ursprungsfamilj. 

Skälen till att barn behöver komma hemifrån varierar. Ibland har problemen med föräldrarna att göra. I andra fall beror det mer på barnets eget beteende eller situation.

Som familjehem öppnar ni ert hem för ett barn eller en ungdom som ska leva tillsammans med er. Barnet kan stanna några månader, något år eller bo kvar till det blivit vuxet. Precis som alla föräldrar är det ni som står för den dagliga omvårdnaden och ni kommer att vara barnets trygghet. Det unika med att vara familjehemsförälder är att föräldraansvaret delas med de biologiska föräldrarna och med socialtjänsten. Som familjehem har ni en viktig roll att fylla i barnets vardag och det är viktigt att ni känner att ni har engagemang, tid och ork att utveckla nya relationer. Utöver det som ingår i vardagssysslor behöver en familjehemsförälder stödja barnet i att ha kontakt med sina föräldrar och även ha kontakt med myndigheter. Som familjehemsförälder är man däremot inte vårdnadshavare. Det betyder att stora beslut som rör barnet fattas av barnets vårdnadshavare, god man för ensamkommande barn eller i vissa fall socialnämnden. 

Familjehem Sverige finns ett test som ger dig inblick i vad som förväntas av familjehemsföräldrar och även hjälp att bedöma om du har det engagemang som krävs för att bli familjehem. 

Läs mer om familjehem och anmäl ditt intresse på din kommuns hemsida, klicka på länkarna nedan.

Falun

Borlänge

Gagnef

Ludvika

Smedjebacken

Säter 

Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.