Lättläst Teckenspråk

God man/förvaltare

godman_600x400px.jpgEn god man eller förvaltare är ombud för en person som behöver hjälp med att bevaka sina ekonomiska, rättsliga eller personliga intressen. Falun Borlänge-regionens kommuner (Falun, Borlänge, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och Säter) samverkar i en gemensam organisation för överförmyndarverksamhet.

En god man är en person som hjälper en medmänniska, i främst ekonomiska frågor men även när det gäller rättigheter och levnadssituation. Ett godmanskap innehåller inget tvång utan är en helt frivillig hjälp som ges till personer med behov.

 • Förvaltarskap är en tvångsåtgärd som används när en person inte kan vårda sig själv eller sin egendom där ett godmanskap inte är tillräckligt.

 • Förmyndare
  En förmyndare är ställföreträdare för en omyndig person, det vill säga för den som är under 18 år.

  Ensamkommande barn
  Barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare behöver en god man som företräder dem.

  Det är överförmyndarens uppgift att utse en god man för barnet. Gode mannen företräder endast det ensamkommande barnet. En god man ska exempelvis hjälpa till i kontakten med Migrationsverket och ansöka om aktuella bidrag så som dagersättning och särskilt bidrag. Gode mannen ska också bevaka att barnet har ett fungerande boende och får hälso- och sjukvård när han eller hon behöver det. 

 • Behovet av gode män och förvaltare är just nu särskilt stort i ärenden som gäller gamla och sjuka. 

Läs mer och gör din intresseanmälan här


Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.