Lättläst Teckenspråk

Nordens bästa inlandsregioner 2020

Interreg_bild.jpg

I juni 2014 avslutades vårt 3-åriga samarbetsprojekt med Hamarregionen ”Nordens bästa inlandsregioner 2020”. Syftet med projektet har varit att genom erfarenhetsutbyten och diskussioner hitta nya sätt att attrahera och behålla de kompetenser våra regioner behöver i framtiden. Vi har i olika typer av aktiviteter arbetat med att lyfta och utveckla de möjligheter som finns att arbeta, bo och leva i regionen.

Grunden i vårt arbete kommer från Richard Floridas teorier kring vad som skapar regional utveckling och attraktivitet och den primära målgruppen har varit den så kallade ”kreativa klassen”. I vårt arbete har vi arbetat mycket med en modell som kallas 4T; Talent, Tolerance, Technology och Territorial assets eftersom forskarna menar att det är dessa 4 egenskaper hos en plats som attraherar den ”kreativa klassen”. Utifrån detta har vi arbetat mycket med att både utveckla och profilera det vår region kan erbjuda inom dessa områden. Vårt nya kommunikationskoncept ”Tack till dig som vågar – vad vore vi utan dina drömmar?” har utvecklats i projektet och ligger helt i linje med Floridas 4T.

Tack vare projektet har nya metoder för att arbeta med värdskap tagits fram och testats i kommunerna och nya modeller för att underlätta för nyinflyttade att hitta in i sociala sammanhang har utvecklats. Dessutom har vi tagit fram nya sätt att profilera våra attraktiva livs- och arbetsmiljöer.

Några exempel på aktiviteter som genomförts under projektets gång är:

 • Bästa Jobbet – Tävlingen om Dalarnas mest attraktiva arbetsplats.
 • Interna och externa profileringsaktiviteter såsom After work vid V-Dala nation i Uppsala tillsammans med ett antal arbetsgivare från regionen och aktiviteter i samband med Runn Winter Week, Träffa Dalarna och Propellern.
 • Värdskapsarbete i Säters och Smedjebackens kommun och erfarenhetsutbyte mellan skolor i Säter och Hamar.
 • Inflyttaraktiviteter tillsammans med kommunerna.
 • Nätverket ”Ny i Dalarna”, som är en kombination av ett socialt- och yrkesnätverk.
 • Förstudie om arbetsmarknadskunskap riktad till ungdomar.
 • En avslutningskonferens om attraktionskraft.


Avslutningskonferens
Som avslutning på projektet arrangerade vi en konferens om attraktionskraft som vi döpte till ”Är somalisk bandy och ett hej receptet för en framgångsrik region?”. Vi hade ca 80 deltagare från hela Sverige. Med konferensen ville vi lyfta vad forskningen säger om attraktivitet och regional utveckling, förmedla verktyg för attraktivitetsarbetet samt dela med oss av några positiva exempel från vår region. Konferensen ramades in enligt vårt nya kommunikationskoncept med bland annat inspiratörer, filmer och bildspel. Vi hade också tagit fram en folder som beskriver de olika delar som vi har arbetat med i projektet. Konferensen fick mycket bra betyg i utvärderingen som gjordes direkt efter, något vi är mycket glada och stolta över.

Vad lever vidare efter projekttiden?

 • Kommunikationskonceptet ”Tack till dig som vågar- vad vore vi utan dina drömmar” används nu i alla våra aktiviteter, såväl interna som externa.
 • Koncept för värdskapsarbete i kommunerna.
 • Nätverket ”Ny i Dalarna” drivs vidare av Rekryteringslots Dalarna.
 • Projektet Arbetsmarknadskunskap. Tack vare förstudien har vi under 2015 dragit igång ett arbete i samarbete med ett antal arbetsgivare där vi håller lektioner i arbetsmarknadskunskap för skolungdomar. 
 • Idéer kring utveckling av små och medelstora företag i regionen genom att ta tillvara och utveckla delar av innehållet i tävlingen ”Bästa Jobbet”.


Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.