Lättläst Teckenspråk

Om oss

FALUN BORLÄNGE-REGIONEN AB

Falun Borlänge- regionen AB är ett regionalt utvecklingsbolag som ägs av Falun, Borlänge, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och Säters kommun. Sex kommuner som tillsammans bildar Falun Borlänge-regionen. Bolagets huvuduppdrag är att öka regionens attraktionskraft genom att utveckla näringslivet, driva kommunsamverkan och marknadsföra regionen som en självklar plats att arbeta, bo och leva i. 

Vi tar fram beslutsunderlag, formar och driver utvecklingsprojekt och samordnar olika verksamheter. De olika arbetsuppgifterna utförs primärt på uppdrag av våra ägarkommuner men kan också ske på eget eller andra aktörers initiativ.


Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.