Lättläst Teckenspråk

Pressmeddelanden

 • 2014-09-30

  Blir Falun Borlänge-regionen Placebrander of the year?

  Falun Borlänge-regionen tävlar med konceptet ”Tack till dig som vågar – vad vore vi utan dina drömmar?” där vi vill visa tacksamhet till våra invånare. Kampanjen består av personporträtt av spännande människor som lever sin dröm i regionen. Vi kallar dem för inspiratörer och deras historier visualiseras genom filmer, ljud, intervjuer och bilder. Konceptet har tagits fram tillsammans med Sprida reklambyrå. 


  Läs pressmeddelandet i sin helhet

 • 2014-06-11

  Falun Borlänge- regionen slår rekord igen

  Inte sedan 1991 har Dalarnas befolkning ökat så mycket som den gjort det senaste året tillsammans är vi nu snart 165 000 personer i vår region. 

  Läs pressmeddelandet i sin helhet

 • 2012-09-10

  Kommuner i dialog om fortsatt utveckling av FalunBorlänge

  Tjänstemän och politiker från de kommuner som gränsar till Falu kommun och Borlänge kommun träffades fredagen 7 september för att diskutera mellankommunala frågor. Utgångspunkt för dagen var den gemensamma översiktsplanen för FalunBorlänge. – Genom ett utvecklat samarbete inte minst mellan Falun och Borlänge kan Översiktsplan FalunBorlänge peka ut riktningen för en långsiktigt positiv utveckling för hela länet, menar Anna Perols, planchef Falu kommun.

  Läs hela pressmeddelandet

 • 2012-03-28

  Falun Borlänge-regionen kritisk till kapacitetsutredningen

  Trafikverket utreder på regeringens uppdrag behovet av ökad kapacitet i transportsystemet. Kapacitetsutredningen ska visa vad som kan förbättras i det befintliga systemet, vad som kan utvecklas på kortare sikt till år 2025, och vilka möjligheter som finns på längre sikt till år 2050. Kapacitetsutredningen, som är ett viktigt underlag för var resurser på bättre vägar och järnvägar kommer att satsas i framtiden, ska lämnas

  Läs hela pressmeddelandet

 • 2012-03-26

  Beatrice Ask besöker Borlänge kommun

  Justitieminister Beatrice Ask besöker på onsdag, den 28 mars, Borlänge kommun för att ta del av Borlänges arbete med sociala insatsgrupper.
  Borlänge är en av tolv utvalda kommuner i landet som driver projekt med sociala insatsgrupper som regeringen för ett år sedan gav Rikspolisstyrelsen i uppdrag att starta.

  Syftet med projektet är att genom tydliga och samordnade insatser från samhällets olika myndigheter, minska risken för att unga väljer en kriminell livsstil. I den sociala insatsgruppen får ungdomen ett samlat stöd från skola, polis, socialtjänst och andra viktiga personer.

 • 2012-03-20

  Ludvika i topp bland Sveriges friluftskommuner

  Ludvika kommun kom på en delad andra plats när Sveriges friluftskommun 2012 utsågs. Bäst i Sverige är Örebro.
  Utmärkelsen Sveriges friluftskommun baseras på en undersökning av hur landets kommuner arbetar med det lokala friluftslivet.

  —  Målet med vår verksamhet är att stimulera till god livskvalitet för alla invånare och besökare. Det är mycket roligt att få vårt arbete bekräftat med en topplacering i denna undersökning, säger Bo Sundqvist, förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningen.

  I Ludvika kommun arbetar flera personer inom kultur- och fritidsförvaltningen med att stödja och utveckla natur- och kulturturism. Turistbyrån har en nära samverkan med de ideella organisationerna och näringslivet för att utveckla dessa områden.

  — Vi arbetar alltmer med att involvera föreningarna i utvecklingen av Ludvikas friluftsliv. Vi har bland annat bjudit in alla föreningar som har skidspår till den 17 april för att diskutera utvecklingen av skidspår och anläggningar i Ludvika, berättar Bo Sundqvist.

  Bra planering ger resultat
  Ludvika kommun har som målsättning och arbetar dagligen med att lyfta fram natur- och kulturturismen på olika sätt, bland annat via Internet. Förvaltningarna samverkar regelbundet för att nå framgång, till exempel för att ta fram detaljplaner.

  — Mötet för några veckor sedan om utvecklingen av Räfsnäs är ett av många exempel på hur vi jobbar brett och långsiktigt med att utveckla det lokala friluftslivet, säger Emma Johansson, fysisk planerare vid mark- och planeringsenheten i Ludvika kommun.

  Den undersökning som ligger till grund för utmärkelsen visar på stora variationer mellan kommunerna. Knappt varannan kommun har en uppdaterad översiktsplan med ett avsnitt om friluftsliv och tre av tio har naturturism som strategisk fråga i sin näringslivsplan.

  Friluftslivspolitikens övergripande mål är att naturen ska vara tillgänglig för alla. Det kräver ett särskilt engagemang för människor som av något skäl har svårt att komma ut i naturen. Knappt var tredje kommun har tagit initiativ till aktiviteter för att stimulera till friluftsliv bland personer med utländsk härkomst. En lika stor — eller lika liten — andel av kommunerna har särskilda aktiviteter för att uppmuntra till friluftsliv bland pensionärer.

  — Ett utvecklat kultur- och fritidsliv gör att Ludvika blir mer attraktivt att bo i. Det är även ett bra argument för ortens företag när de ska rekrytera personal. Resultatet av undersökningen gör det än mer viktigt med en fortsatt satsning och utveckling av friluftslivet. Vi är på rätt väg, avslutar Bo Sundqvist.

  Pressmeddelande från Naturvårdverket om Svergies friluftskommun 2012

  Rapport om Sveriges friluftskommun 2012

 • 2012-02-02

  Falun och Borlänge tar fram gemensam översiktsplan

  Falun- Borlänge inleder nu arbetet med en gemensam översiktsplan. Tillsammans är Falun-Borlänge en tillräckligt stor stadsregion för att skapa tillväxt och nya möjligheter för hela Dalarna. Översiktsplanen är kommunernas gemensamma strategi för hur det ska gå till.

  Läs hela pressmeddelande

 • 2012-01-17

  Ny VD för Falun Borlänge-regionen AB

  Peter Berglund är ny VD för utvecklingsbolaget Falun Borlänge-regionen AB. Peter är nuvarande gymnasiechef i Falu Kommun. Han tillträder tjänsten den 27 februari 2012.

  Läs hela pressmeddelandet

 • 2011-12-09

  Skid-VM i Falun 2015 anlitar rådgivare av internationell toppklass

  Arrangörerna av skid-VM i Falun 2015 har engagerat två av världens mest erfarna skidarrangörer i förberedelsearbetet. Det är norrmännen John Aalberg och Lasse Ottesen som i vintras var sportchef respektive vice sportchef i samband med skid-VM i Oslo.

  – Det ska bli mycket spännande att arbeta för Falun som faktiskt, på många sätt, kan erbjuda en bättre arena jämfört med exempelvis Holmenkollen i Oslo, säger John Aalberg.

  Läs hela pressmeddelandet

 • 2011-10-06

  170 kommunanställda i Falun Borlänge-regionen vill lära sig mer om sociala medier

  Fredag den 7 oktober arrangerar Falun Borlänge-regionen AB en inspirationsförmiddag i sociala medier för medarbetare i regionens sex kommuner Falun, Borlänge, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och Säter.

  Läs hela pressinbjudan

 • 2011-09-09

  Skidspelen blir sambo med Skidförbundet

  Nu flyttar Svenska Skidspelen sitt huvudkontor till Skidförbundets lokaler intill skidstadion på Lugnet i Falun. Den 1 november går flyttlasset och Anki Kjellberg, Generalsekreterare för Svenska Skidspelen, är mycket nöjd:
  – Det här blir bra med tanke på kommande VM och våra relationer med Svenska Skidförbundet.

  Läs hela pressmeddelandet

 • Hämta fler »
Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.