Lättläst Teckenspråk

Ägarskiftescentrum

Falun Borlänge-regionen AB har under de senaste åren drivit projekt med syfte att underlätta för ägarväxlingar i företag i Dalarna. En av Dalarnas största utmaningar de kommande åren är just ägarskiften då vi har en hög ålder på våra företagare. Dessutom finns det många företag där generationsskiftet skulle behöva hoppa över en generation, eftersom barnen till de nuvarande ägarna snart är i sextioårsåldern.

Men det handlar inte bara om att vi står inför ett stort generationsskifte i regionen, ägarskiften är en ständigt pågående process inom näringslivet, som företagare förr eller senare ställs inför.

Ägarskiftescentrum är ett utbildnings- och rådgivningscenter inom ägarskiften vars uppgift är att stödja och skapa bättre förutsättningar för ägarskiften i små och medelstora företag. Ett ägarskifte handlar inte enbart om ekonomiska-, organisatoriska- eller utvecklingsfrågor, utan innefattar även i hög grad relationer, roller, känslor, identitet och makt som vi benämner som emotionella värden. Inom Ägarskiftescentrum har vi tagit fasta på att utveckla kunskapen om emotionella värden och vi har också tagit fram arbetssätt och modeller för hur man ska jobba med dessa i ett ägarskifte. Denna tjänst kompletterar det system som finns för rationella värden, där banken, företagsförmedlare, revisorer och jurister har en självklar plats.

Under 2015 blev Ägarskiftescentrum beviljad finansiering av Tillväxtverket för fortsatt utveckling av vår verksamhet där vi bland annat ska bygga upp ett Ägarskiftescentrum för hela Dalarna.

I det nya projektet kommer vi att fortsätta arbeta vidare med det goda samarbete som finns med CEFEO (Centre for Family Enterprise and Ownership) vid Handelshögskolan i Jönköping. CEFEO har ett stort teoretiskt och praktiskt kunnande inom de mjuka värdena i ett ägarskifte, där processen i första hand handlar om människor. Att planera och genomföra ett ägarskifte tar både tid och kraft. De mjuka värdena har en central betydelse för resultatet och processen.

Detta projekt avslutades den 31 december 2017 och därefter kommer Almi GävleDala att ta över Ägarskiftescentrums verksamhet och arbeta vidare med dessa viktiga frågor. 

Besök Ägarskiftescentrums hemsida

Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.