Lättläst Teckenspråk

Infrastruktur

infrastruktur

Alla vägar bär till Falun Borlänge. Snart.

Falun och Borlänge utgör de självklara mittpunkterna i regionen. Det är här, och i Ludvika, som de flesta jobben finns. För den som arbetar här, eller väljer att flytta hit ska det vara lika självklart att bo i grannkommunerna Gagnef, Smedjebacken och Säter. Avstånden är inte stora och med förbättrade kommunikationer blir de ännu mindre.

Att få fler att hitta hit, både människor och företag, är en av grundstenarna med vårt arbete i Falun Borlänge-regionen AB. Men det handlar lika mycket om att ta hand om våra invånare och ge våra företag bättre förutsättningar att verka i och utanför regionen. För att detta ska lyckas krävs bland annat bättre kommunikationer och en bättre infrastruktur. Kort sagt, ska fler hitta hit så måste fler vägar bära hit!

Att arbeta med att förbättra infrastrukturen är en förutsättning för en attraktiv region. Detta handlar dels om att göra det lättare ta sig hit, men också att underlätta för våra invånare att förflytta sig inom och utanför regionen. Lika viktigt är det att erbjuda näringslivet goda förutsättningar för effektiva godstransporter. Vi vill jobba för ett utökat hållbart resande och effektiva transporter av både människor och gods.

Falun Borlänge-regionen AB har inlett ett arbete där de strategiska målen är:

  • Regionen ska förtätas med infrastruktur. Kommunikationerna inom regionen ska förbättras. Planeringen går hand i hand med andra strategier, till exempel för etableringar. Bolaget samordnar och driver processen. Infrastrukturen ska vara en tillgång för näringslivet - här ska företagens behov av effektiva resor och transporter vara tillgodosedda. Bolaget ska ha ett förtroligt och nära samarbete om infrastrukturfrågor med Region Dalarna, Trafikverket, stora transportköpare, aktörer inom upphandlad trafik och andra aktörer inom området.

  • Falun Borlänge-regionen AB bevakar också den nationella planeringsprocessen inom infrastrukturområdet och är en aktiv part i regionens strategiska projekt såsom Partnerskap E16, Bergslagsdiagonalen, Partnerskap Bergslagsbanan och Intresseföreningen Dalabanans Intressenter.
Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.